LEASEN:

Een leasepony houdt in dat er een pony (op maandbasis) wordt gehuurd.

Er mag op de afgesproken dagen zelfstandig worden gereden, maar niet tijdens de manegelessen. 

Op de dagen dat er niet wordt gereden mag de pony wel worden verzorgd.
Met verzorgen bedoelen we poetsen en knuffelen.
Eventueel mag de stal ook worden uitgemest, bespreek met Peter of Maaike of je dit wel/ niet wilt doen.
Wassen van de benen en staart mag alleen na toestemming van een van ons.

Een leasepony is niet mogelijk zonder dat er bij ons lessen worden gevolgd.

Het maandtarief is excl. het abonnement voor lessen. 
Wel is er de garantie dat je in de les op je leasepony mag rijden.