Inhalen/ Afmelden:

Hieronder staan de regels van het inhaalsysteem:

  • Er mag max. 1 keer per maand worden afgemeld om in te halen (min. 24 uur van te voren afmelden).
  • Wordt er vaker dan 1 keer per maand afgemeld, vervallen deze lessen.
    Er kan een uitzondering voor ziekte, of langdurige blessure worden gemaakt, neem dan contact op met Stefanie.
  • Deze mag uitsluitend in worden gehaald in de lopende maand. Let hier dus op als je in de laatste week van de maand niet kan!
    Meldt dit op tijd, dan kan je deze bijvoorbeeld de week ervoor al inhalen.
  • Als je hebt afgemeld, kijk dan voor beschikbare inhaalplekjes op het klantenportaal.
  • Er worden geen lessen terugbetaald of verrekend.
  • Afmelden en een inhaalles aanvragen gaat via het klantenportaal. Dit vindt je op deze website onder het kopje inlog.